Nízkoenergetické stavby z dreva

| 08/06/2012

Samostatnou kapitolou konštrukčných systémov je drevostavba. Tá ponúka projektantovi celú škálu variantov, od stĺpikového systému cez montovaný sendvičový systém až po konštrukciu z masívneho vrstveného dreva. V súčasnosti sú drevostavby stále vo väčšej miere spájané s nízkoenergetickou a pasívnou výstavbou, čo napovedá niečo o ich zvyšujúcej sa kvalite. Veľkou výhodou drevostavby je rýchla výstavba, sťahovať sa môžete už do 3 až 6 mesiacov. Drevostavby majú nízku hmotnosť čo znižuje nároky na základové konštrukcie.

 

Na druhú stranu však majú nízku tepelnú zotrvačnosť a vyžadujú odbornú montáž s dôrazom na kvalitne zvládnuté detaily a prestupy konštrukciami. Projektová pripravenosť má zásadný vplyv na konečný efekt. Je nutné klásť veľký dôraz na vzduchotesnoť celej stavby. Stavbu je potrebné chrániť pred zemnou vlhkosťou a preto sa odporúča podlahu prvého podlažia dvihnúť nad terén viac ako je to bežné u klasických stavieb.

Drevo disponuje bezkonkurenčnou funkčnou univerzálnosťou (nosné konštrukcie, obklady stien a stropov, podlahy, schodisko, výplne otvorov, vnútorného vybavenie atď), ľahkou spracovateľnosťou a možnosťou uplatnenia moderných technológií. Tieto vlastnosti spolu s vývojom nových konštrukčných a funkčných materiálov, prírodný a priateľský pocit, ktorým drevo oslovuje a fakt, že je to ekologický a obnoviteľný materiál, ktorý má minimálne energetické nároky a priaznivý vplyv na životné prostredie, stavia drevo do pozície materiálu pre 21. storočie. K tomu je už “len” potreba, aby odborná i laická verejnosť bola dostatočne a včas informovaná a dokázala sa oprostiť od vžitých predsudkov, ktoré sa v niektorých z nás vplyvom nekvalitných drevostavieb realizovaných v minulých dobách usadili.

Tags: ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.