Tag: protipoziarna ochrana

Protipožiarné uzávery

Protipožiarné uzávery

| 11/02/2013

Na výplňové konštrukcie stavebných otvorov sú kladené rôzne požiadavky podľa ich umiestnenie a funkcie. Medzi  základné funkcie patrí akustická, tepelná, hydroizolačná, vetracia ale aj požiarna funkcia. Také dvere alebo okná , ktorých hlavnou funkciou je zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru radíme k požiarnym uzáverom. Požiarne dvere a vráta Požiarne okná Požiarne poklopy Požiarne klapky Požiarne uzávery ako […]

Continue Reading