Protipožiarné uzávery

| 11/02/2013

Na výplňové konštrukcie stavebných otvorov sú kladené rôzne požiadavky podľa ich umiestnenie a funkcie. Medzi  základné funkcie patrí akustická, tepelná, hydroizolačná, vetracia ale aj požiarna funkcia. Také dvere alebo okná , ktorých hlavnou funkciou je zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru radíme k požiarnym uzáverom.

dvere poziarne

Proti požiarne dvere

  • Požiarne dvere a vráta
  • Požiarne okná
  • Požiarne poklopy
  • Požiarne klapky

Požiarne uzávery ako dvere alebo vráta patria k ochranným dverám určeným k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti daného požiarneho úseku alebo budovy. Tieto konštrukcie majú v prípade potreby zamedziť  šíreniu požiaru cez  stavebné otvory v jednotlivých konštrukciách. Spoločne s konštrukciou v ktorej sú osadené , zárubňou, kotvením a súčasťami ako tesnenie, vodiaci prvok a krídlo,  tvoria požiarny uzáver daného priestoru. Ako také navzájom sa ovplyvňujúce prvky musia spĺňať kritéria požiarnej odolnosti a funkčnosti počas životnosti. Ich využitie je predpísané podľa stavebných predpisov vzťahujúc sa na charakter a účel priestoru.

Hlavnou požiadavkou na požiarny uzáver  je zachovanie požiarneho deliaceho účinku  a zabránenie šíreniu požiaru  v čase podľa triedy požiarnej odolnosti. Jednotlivé stavebné materiály sú schopné odolávať požiaru 15, 45, 60, 90, 120 a 180 minút. Pri hodnotení stavebných konštrukcií z protipožiarneho hľadiska sa zohľadňuje vplyv materiálu konštrukcie na jej stabilitu a intenzitu požiaru.

Uzávery EI brániace šíreniu tepla

Dvere a okná s týmto označením svojou konštrukciou a špeciálnou izoláciou zamedzia šíreniu požiaru na odvrátenej strane minimálne počas hodnoty uvedenej pri danej kategórii. V tomto čase je zaručené, že dvere nespadnú zo závesov, nedôjde k ich deštrukcii, neprestúpia cez ne plamene a horúce plyny, neotvoria sa a zo strany odvrátenej od požiaru sa nevznietia.

Uzávery  EW obmedzujúce šírenie tepla

Takto označené dvere a okná svojou konštrukciou zamedzia šíreniu požiaru na odvrátenej strane minimálne v čase uvedenom pri danej kategórii. Zaručujú, že v tomto čase dvere nespadnú zo závesov, nepríde k ich deštrukcii, neprestúpia cez ne plamene a horúce plyny, neotvoria sa, zo strany odvrátenej od požiaru sa nevznietia a neprekročí sa hranica radiácie.

Posuvné požiarne uzávery

Ich výhodou oproti klasicky otváravým uzáverom je minimálny priestor , ktorý pre svoje otvorenie potrebujú. Zvyčajným materiálom pre ich výrobu bývajú  tenkostenné oceľové profily. V dnešnej dobe je samozrejmosťou vyhotovenie s prerušenými tepelnými mostmi. Samo otváranie  uzáveru je možne riešiť niekoľkými spôsobmi poznáme systémy :

tavného olůvka s protizávažím

systémem elektromagnetické kotvy

systémem elektromagnetické brzdy

elektromotorickým pohonem MASTER

 

Sekčné požiarne uzávery

Dané uzávery sú tvorené z jednotlivých sekcií (výšky 400 až 500mm) v silikátovom materiálovom prevedení osadenom v drevenom masívnom ráme. Sekcie sú spájané oceľovými závesmi. Kotvenie rámu je možné na murivo ako aj na oceľové konštrukcie.

Samo otváranie  uzáveru je možne riešiť niekoľkými spôsobmi poznáme systémy :

  • s elektromotorickým pohonom
  •  s elektromotorickým pohonom

 

Požiarne rolovacie vráta

Dané riešenie je konštrukčne nenáročné a nevyžaduje extra priestor. Jednotlivé vodorovné lamely nie je potrebné povrchovo upravovať, keďže sú vyrábané z galvanicky pozinkovaných plechových profilov. Podľa umiestnenie vrát  si môžeme zvoliť z tepelne izolovaného alebo neizolované prevedenie. Existuje niekoľko spôsobov ovládania.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.