Kým sa pustíme do opravy strechy

| 08/08/2012

Generálna oprava staršieho domu sa často nezaobíde bez výmeny strešnej krytiny. Čo by sme mali vedieť, aby sme sa dokázali správne rozhodnúť: Postačí oprava, alebo je nutná výmena strechy?

V nasledujúcom článku nájdete v bodoch odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa v súvislosti s rekonštrukciou alebo novou výstavbou strechy objavujú, a to vrátane vysvetlení omylov, ktoré môžu zapríčiniť zlú voľbu technológie alebo materiálu.

Firmu vyberajte starostlivo

Pre kompletnú opravu strechy si necháme urobiť rozpočet najmenej od dvoch firiem, a to nezávisle na sebe. Ak sa budú značne rozchádzať, je to signál, že nie je niečo v poriadku.

Do zmluvy na kompletnú opravu strechy napíšeme všetok materiál, ktorý bude firma potrebovať, pevnú cenu, za ktorú opravu zhotovia a sankcie za nedodržanie. Ak to firma odmietne, radšej nájdeme inú. Oprava strechy nie je jednoduchá preto je vhodné strechu zveriť do rúk odborníkov.

 

Drevo a krovy

Ako na streche vymeníme pôvodnú krytinu za inú, musíme si spočítať, či ju konštrukcia strechy unesie. Aj keď má dom pri rekonštrukcii strechy krov v poriadku, napriek tomu vymeníme všetky laty.

Každé drevo, ktoré na stavbu alebo rekonštrukciu strechy použijeme, musí byť chemicky ošetrené. Inak hrozí, že do konštrukcie zavlečie škodcov alebo choroby a všetko sa potom zbytočne predraží.

Zlá drevená konštrukcia môže podstatne znížiť trvanlivosť strechy. Preto by sme sa mali presvedčiť, či do krovu nezateká, či nie je poškodená krytina prípadne poistná hydroizolácia a či dobre funguje odvetrávanie strechy. Konštrukciu tiež môžu poškodiť trvale vlhké stropné trámy a napadnutie drevokaznými hubami alebo hmyzom.

 

Plusy a mínusy

Šikmé strechy

+ Priedušnosť, dlhá životnosť, jednoduchá údržba, ľahký prístup ku krytine, ľubovoľné architektonické stvárnenie

– Nutnosť stavby krovu, Neplnohodnotná priestory v podkroví, nebezpečenstvo požiaru.

Ploché strechy

+ Nižšie náklady na obstaranie (v porovnaní so šikmou strechou) nízka cena strechy, nemusí sa stavať krov, ľahká prístupnosť, požiarnu bezpečnosť, stopercentné využitie vnútorného priestoru.

– U starších striech kratšia životnosť (v porovnaní so šikmou strechou), zložitejšia oprava, nutnosť riešiť odtok vody a extrémne striedanie teplôt, precíznosť pri práci, najmä zabudovávanie komínov, strešných vetracích okien, odtokov a podobne.

Minislovníček

  • Hydroizolácia = vrstva, ktorá zabraňuje prenikaniu vody.
  • Obrátená strecha = technológia plochej strechy, kedy je tepelná izolácia položená nad hydroizolácie.
  • Parozábrana = vrstva, ktorá bráni prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru domu do ďalších vrstiev strešného plášťa
  • Polystyrén = tvrdá, číra umelá hmota ktorá sa získava polymerizáciou styrénu. Pri teplotách 140 ° C sa dá tvarovať. Slúži na výrobu spotrebných predmetov. Ľahčený penový polystyrén sa používa v na obaly a ako izolačný materiál
  • Separačná vrstva = sklenej rúno, ktoré sa vkladá medzi hydroizolačnú fóliu a tepelne izolačné dosky z penového polystyrénu
  • Schopnosť tepelnej dilatácie = nutná podmienka pre krytiny plochých striech. Hmota sa musí vplyvom striedania teplôt zmršťovať a rozťahovať, bez toho aby sa porušili jej vlastnosti.

Tags: ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.