Montované haly

| 11/02/2013

Montované oceľové haly

Oceľové haly patria ku skeletovým konštrukčným systémom, ako také prenášajú zaťaženia budovy cez prútové nosné prvky. Predstavujú tak alternatívu stenovým konštrukčným systémom. Svojou dispozičnou voľnosťou sú oveľa vhodnejšie pre priestranné úžitkové plochy. Haly sa najčastejšie budujú pre priemyselné, poľnohospodárske, skladové, garážové alebo obchodné využitie.

Podľa materiálového vyhotovenia poznáme:

  • Drevené haly (rozpätie L < 12 m)
  • Haly v prevedení oceľ, drevo, betón (rozpätie L = 12 – 18 m)
  • Oceľové haly (rozpätie L > 18 m)

 

oceľovka

Rámová konštrukcia

Pri rozhodovaní z ekonomického (s ohľadom na náklady, rýchlosť výstavby ale aj enviromentálnych dopadov) majú oceľové haly prednosť.  Oceľové haly podľa rozponu ešte rozdeľujeme na veľkorozponové nad 30 m a malorozponové. Pre veľkorozponové haly sa navrhujú veľkorozponové nosníky, zavesené a visuté konštrukcie. Pri malorozponových si väčšinou vystačíme s plnostennými alebo priehradovými konštrukciami.

Hlavnými výhodami sú:

  • Všetky konštrukčné prvky je možné vyrobiť v dielňach a rýchlo zmontovať.
  • S použitím relatívne ľahkých a subtílnych profilov dosahujeme veľké rozpony.
  • Suchý proces výstavby.
  • Demontovateľnosť a vymeniteľnosť konštrukčných prvkov.
  • Neobmedzená tvarová a veľkostná pestrosť.
  • Ľahké zabezpečenie tepelnoizolačných vlastností vďaka využívaniu sendvičových PUR panelov.

 

Väčšinou má investor možnosť výberu z hľadiska projekčnej a výrobnej náročnosti z dvoch možností. Prvou možnosťou sú typové hromadne vyrábané haly. Tieto haly bývajú z pravidla lacnejšie no sú menej flexibilné. Haly individuálne naprojektované sú montované haly dodávané na kľúč podľa presných predstáv a špecifikácií investora.

Tags: , , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.