Obmedzenie úniku tepla v nízkoenergetickom dome

| 08/06/2012

Alebo ako na teplo výmennú obálku stavby ?

Aby sme u vysnívaného domu skutočne dosiahli to, že pôjde o dom nízkoenergetický – teda o stavbu s nízkou spotrebou energie, je potrebné objasniť si niektoré parametre. Ťažiskovým z nich je množstvo tepla unikajúce teplo-výmenným obvodovým plášťom.

 

Vodítkom pre stanovenie množstva tepla, ktoré uniká obvodovým plášťom, je hodnota súčiniteľa prestupu tepla jednotlivých konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím, ktorý označujeme písmenom “U”. Ak problém trochu zjednodušíme, možno povedať, že čím je hodnota súčiniteľa prestupu tepla nižšia, tým menej doma minieme na vykurovanie. Kľúčom k tomu je dostatočne hrubá a kvalitná vrstva profesionálne zrealizovanej tepelnej  izolácie v teplovýmennom plášti budovy a výrazné obmedzenie tepelných mostov.

Kvalitne prevedené zateplenie stavby, ktoré je u nízkoenergetického domu považované za nevyhnutnosť, ponúka celý rad výhod. Okrem zníženia tepelných strát, zmenšenie namáhanie nosnej konštrukcie atmosférickými vplyvmi či odstránenie tepelných mostov, zabezpečuje napríklad aj zmenšenie rizika prehrievania interiéru v letnom období.

Tags: , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.