Stavba plotu

| 26/01/2013

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je ochrana pozemku a Vášho majetku na ňom. Oplotenie jasne vymedzuje plochu pozemku a oddeľuje súkromný pozemok  od okolia.

Voľba typu oplotenia záleží  najme od čoho chceme pozemok oddeliť, či od rušnej komunikácie, susedovej záhrady alebo lesnej krajiny. Kým pred frekventovanou cestou by plot mal mať aj proti hlukový účinok, v susedstve s voľnou krajinou má pôsobiť skôr ekologicky kde pozemok síce delí fyzicky, ale opticky neprekáža výhľadu na krajinu.
V jestvujúcej zástavbe treba brať do úvahy aj typy oplotení susediacich pozemkov, najmä vo vstupnej časti na pozemok z ulice, drevené oplotenie kombinované s podmurovkou alebo betónovou či gabiónovou stenou pôsobí elegantne a dobre zapadne do okolia.

Zvolená výška plota ovplyvňuje jeho účelnosť a vzhľad, pretože od nej závisí aj nevyhnutná konštrukcia a výber použitého materiálu. Pri rozhodovaní o výške  je potrebné brať do úvahy aj proporciu medzi veľkosťou dvora a domu.

Nízke oplotenie do výšky 1 m je skôr nenápadné a jeho bezpečnostný účinok je minimálny, preto sa hodí do okrajových polôh v kontakte s lesom alebo na predely v rámci vlastného pozemku.

Plot vysoký do 150 cm tvorí už jasné ohraničenie, ale oku ešte neprekáža. V tejto výške ešte nepôsobí ako výrazná bariéra ani plné nepriehľadné oplotenie.
Ideálna je výška okolo 1,5 m, takto vysoký plot neprekáža výhľadu ale tvorí jasnú bariéru. Takto vysoký plot je možné dopĺňať živým plotom.

Plot je líniová stavba, kde dĺžka výrazne prevláda nad výškou. Ak je dlhá línia nečlenená, jednoliata, pôsobí fádne, preto je účelné konštrukciu plota deliť  napríklad rytmickým striedaním prvkov alebo kombinovaním rôznych typov výkrojov plotoviek. Kontrastne voči vodorovnej línii oplotenia pôsobia vertikálne stĺpiky alebo medzery či prerušenia, ktoré delia líniu na menšie časti.  Chráňte svoj majetok skutočne elegantným spôsobom. Drevený plot výborne vyzerá a zároveň ochráni váš majetok pred nežiadanými návštevami, je to jednoduché a finančne menej náročné riešenie. Najvhodnejším drevom pre plotovky a stavbu plotov je smrekové drevo, pretože dobre odoláva poveternosti a zároveň je ho u nás dostatok.

Tags: ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.