Tepelná izolácia u murovaného domu

| 10/06/2012

Izolačný systém nízkoenergetického domu sa odvíja od typu použitej konštrukcie. Ak sa rozhodnete pre klasický tehlový dom, je nutné vybaviť ho vonkajšou izolačnou vrstvou najčastejšie vo forme tzv kontaktného zateplenia čiže ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Prípadne môžete zvoliť aj nekontaktný spôsob zateplenia, avšak vhodnejšie a jednoduchšie je použitie kontaktného zateplovania.


Izolačný materiál sa v tomto prípade kontaktne kotvia priamo k murivu, na neho sa aplikuje stierková omietka, ktorá zaistí vyrovnanie a vyhladenie nerovností a navyše uzavrie všetky prípadné trhlinky. Finálnou úpravou súvrstvia kontaktného zatepľovacieho systému je opatrenie tenkovrstvovou omietkou ľubovoľného typu (minerálne, silikátovou, akrylátovou prípadne inou). Pri výbere zatepľovacieho systému je vhodnejšie použitie kompletného systému od jedného výrobcu. Ak kombinujete materiály od rôznych výrobcov uistite sa či výsledná skladba bude  mať požadované vlastnosti.

Pokiaľ uvažujete, ktorý z izolačných materiálov v prípade ETICS vybrať, ponúka sa niekoľko základných možností. Stále najbežnejšie používaným je expandovaný polystyrén EPS. U tohto lacného a ľahko dostupného materiálu sa ale dnes niekedy stretávame so snahou jeho použitie minimalizovať a nahradzovať ho inými materiálmi. Jeho výroba je totiž závislá na rope a ide teda o zdroj s budúcnosťou veľmi neistou, navyše možnosti jeho likvidácie a recyklácie sú zatiaľ stále v plienkach. Alternatívou sú napríklad dosky z minerálnych vlákien, izolantom novej generácie s dobrými izolačnými vlastnosťami je tzv sivý polystyrén, ktorý má oveľa lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako klasický biely polystyrén.

Tags: , , , , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.