Zateplenie šikmých striech nad krokvami

| 06/06/2012

Ceny energií neustále rastú, čo iste neuniklo nikomu z nás, ale ako to teda zariadiť aby sme za energiu neplatili stále viac? Stačí maličkosť, znížiť straty ktorých sme si predtým nevšímali. V bytovej výstavbe to znamená znížiť tepelné straty budovy, ak chcete znížiť náklady za vykurovanie.

Vývoj zateplenia za posledných 20 rokov
Po roku 1989 sa aj v Slovenskej republike začali vo väčšej miere využívať na bývanie aj podkrovné priestory. Jednak to bolo dané ťaživou bytovou situáciou a aj nastupujúcim módnym trendom. Vďaka tomu vznikla požiadavka na zatepľovanie podkrovných priestorov. Najskôr sa tepelná izolácia vkladala len medzi krokvy, ktoré mali často výšku nepresahujúcu 180 mm. Táto výška spočiatku vyhovovala, ale po niekoľkých rokoch už nespĺňala požiadavky noriem na hrúbku tepelnej, tak sa izolácia začala dávať aj pod krokvy, čo sa doteraz stále deje. Pomaly ale nastáva doba, kedy sa minimálne hrúbky zateplenia (ak chceme splniť normové požiadavky) pohybujú okolo 200 až 300 mm a pri predstave, že sa o túto hrúbku tepelnej izolácie zníži aj nami obývaný priestor v interiéri veľa nadšenia nepočujeme. A čo v prípade, keď sa požiadavky ešte sprísnia? Budeme si zmenšovať podkrovie ešte viac? A prečo vlastne?


Tradičné systémy sú na ústupe
Vďaka týmto trendom už musíme chtiac-nechtiac opustiť tradičné systémy zateplenia striech, ktoré dnes poznáme a uvažovať o konštrukciách nových. Vkladať zateplenie len medzi krokvy, je už v súčasnej dobe nevyhovujúce i v kombinácii s ďalším zateplením pod krokvami pomaly vyčerpalo svoje možnosti. Preto nám nezostáva nič iné, než hľadať nové metódy zatepľovania. Napríklad dnes už v Európe zavedený a odskúšaný systém nadkrokvového zatepľovania.

Nové cesty zateplenia – nadkrokvový systémy
Nadkrokevnému systému zateplenia striech iste patrí svetlá budúcnosť. Veď v sebe skrýva celý rad očividných výhod oproti starým systémom zatepľovania.

Sú to napríklad:

  • Nadkrokvový systém sa môže kedykoľvek skombinovať so systémom tepelnej izolácie medzi a pod krokvami.
  • Vďaka prakticky ľubovoľnej hrúbke tepelnej izolácie (podľa typu izolácie ľahko aj cez 300 mm) splníme aj veľmi prísne legislatívne požiadavky.
  • Neznižujeme obývaný priestor v interiéri.
  • Nedochádza k tepelným mostom spôsobených vlastnou konštrukciou (krokvami, inštaláciami, anténou atď.)
  • Existuje niekoľko konštrukčných variantov rôznych výrobcov tepelných izolácií a tým si ľahko vyberieme.
  • Tento systém sa môže vykonávať s minimálnymi zásahmi do interiéru.

Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie je veľmi jednoduchý a menej pracnejší. Na bežnú nosnú konštrukciu krovu (najčastejšie krokvy) sa aplikuje debnenie na ktoré sa položí parozábrana a na ňu sa už kladie nosná časť nadkrokvového systému (tvrdá tepelná izolácia v pásoch rovnobežných s odkvapom) . Potom sa medzi tieto prvky tvrdej tepelnej izolácie osadí ďalšia, väčšinou mäkká tepelná izolácia (ale rovnakých tepelno-izolačných parametrov, obdobne ako u mezikrokvových či podkrokvových tepelnoizolačných systémov) a osadí sa hydroizolačná, difúzne otvorená fólia (v zahraničí už tieto systémy sú vyrábané v paneloch s nalepenou fóliou). Teraz už zostáva len špeciálnymi vrutmi pripevniť kontralaty cez tepelnú izoláciu do podkladových krokiev a môže pokračovať klasická montáž krytiny. Tento systém poskytuje rad možností a nijako neobmedzuje vlastnú voľbu krytiny. Podľa zvyšujúcich požiadaviek sa budú tieto systémy stále viac presadzovať a budú dopĺňať či nahrádzať staršie systémy zateplenia striech.

Tags: , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.