Tepelné čerpadlá

| 06/06/2012

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /data/c/8/c82b594c-52bd-4790-94cf-91e9c038cca0/dobrastavba.sk/web/wp-content/plugins/seo-smart-links-pro/seo-smart-links-business.php on line 462

Tepelné  čerpadlá sú zatiaľ používané len krátku dobu, ale na našom trhu si už napriek tomu získali svoje neodňateľné miesto. Zdrojom tepla je pre nich buď vzduch (okolitý, odpadový), zemina (pôda, hlbinné vrty), alebo voda (podzemné, povrchová). V slovenských podmienkach je zdrojom energie najčastejšie okolitý vzduch alebo pôda.

Ako tepelné čerpadlo funguje?
Princíp tepelného čerpadla sa dá prirovnať k princíp chladničky či mrazničky, ktorá chladí potraviny vo vnútri, ale zároveň vyrába teplo. Tepelné čerpadlo funguje rovnako, len s výrazne väčším účinkom. Odoberá teplo zo vzduchu, zemi alebo vody a získanou energiou následne vykuruje váš dom (často formou nízkoteplotného podlahového vykurovania), alebo ohrieva teplú vodu pre domácnosť, prípadne bazén. Rovnako ako mraznička môže odoberať teplo z potravín i pri teplote -20 ° C, môže tepelné čerpadlo pracovať a odoberať teplo zo vzduchu alebo zo zeme i pri extrémne nízkych teplotách.

Informáciu o energetickej účinnosti tepelného čerpadla podáva takzvaný vykurovací faktor označovaný ako COP (Coefficient of performance). Vykurovací faktor udáva pomer dodaného tepla k množstvu spotrebovanej energie. Tepelné čerpadlá dosahujú hodnôt v intervale 2 – 5.

//
//

Tepelné čerpadlá podľa zdroja energie
Typ tepelného čerpadla udávajú dve slová (napr. vzduch / voda), z ktorých prvá označuje zdroj, odkiaľ sa čerpá teplo, a druhé odkazuje na teplo-výmenné médium.

Ak získava tepelné čerpadlo energiu zo zeme, potom hovoríme o systéme zem – voda, pri ktorom sa využíva plošný kolektor alebo hlbinný vrt. Systém trubiek sa pokladá do takzvanej nezamŕzajúcej hĺbky pôdy, kde je po celý rok približne rovnaká teplota.

Čerpadlá typu vzduch – vzduch alebo vzduch – voda čerpajú teplo z okolitého vzduchu. Nevýhodou tohto systému môže byť vyššia hlučnosť a citlivosť na príliš nízke teploty. Posledným typom tepelného čerpadla je voda – voda, ktoré využíva energiu povrchovej alebo spodnej vody. Vhodná je pritom predovšetkým voda spodná vďaka svojej malej závislosti na vonkajšej teplote.

Vhodnosť konkrétnej varianty je vždy nutné prekonzultovať s odborníkom. Rolu hrá napríklad skladba zemného podložia alebo výdatnosť zdroja povrchovej a spodnej vody.


Počiatočná vyššia investícia sa vráti
U tepelných čerpadiel podobne ako u všetkých alternatívnych zdrojov energie je potrebné počítať s vyššou počiatočnou investíciou v porovnaní s klasickými spôsobmi ohrevu teplej vody a vykurovania. Na druhej strane ale platí, že keď už raz niektorú z prezieravých technológií disponujete, odpadajú Vám všetky ďalšie náklady na zdroj energie a zvyšujúce sa ceny plynu či elektriny vás už nemusia tak  ťažiť. V tomto smere sa Vám počiatočné investície počas niekoľkých rokov rozhodne vrátia.

Tags: , , ,

Category: Technické zariadenia

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.