Betónové základy rodinného domu

| 03/07/2012

Pri realizácií základových konštrukcií nevsádzajte veľmi na realizáciu svojpomocou, hlavne pri stavbe vo svahu sa to väčšinou nevypláca. Skúsený dodávateľ vykoná všetky zemné a výkopové práce, vyhĺbi základové škáry a výkopy pre inžinierske siete a základovú dosku zrealizuje. Využiť môžete služieb takého dodávateľa aj pri budovaní jám pre bazény, rekultiváciu pozemkov a finálnych terénnych úpravách pozemku. Dôležitá je aj služba nákladnej autodopravy. Určite bude treba zo staveniska odviesť prebytočnú hlušinu aj dopraviť stavebný materiál.
Pri stavbe domu začíname zemnými prácami, ktoré je nutné vykonať ešte pred začatím stavby základovej platne. Najprv vyhĺbime ryhy, prípadne ešte predtým zarovnáme terén. Je nutné, aby realizačná firma zaistila podľa vytýčenia presné a spoľahlivo vykonané hĺbenie. Základová škára  sa nakoniec po vyhĺbení dočisťuje manuálne. Pre hĺbenie škár a zarovnanie terénu je však nutné využiť ľahkú či ťažkú stavebnú techniku . Základovú škáru priemerného rodinného domu vyhĺbi aj minibager, na veľkých stavbách sa ale bez ťažkej techniky nezaobídeme.

Ak máte členitý pozemok budete rozhodne ťažkú techniku potrebovať aj pre tvarovanie záhrady. Ako bude vaša budúca záhrada vyzerať, by ste sa mali rozhodnúť ešte predtým, než začnete s úpravami pozemku. Pomocou stavebnej techniky a jej správneho využitia máte totiž vždy šancu dosiahnuť zaujímavých profilov, respektíve základných geometrických útvarov záhrady. Na vytvorenie potrebného profilu záhrady využijete časť hlušiny z vyhĺbených základov, ktorú ste z pozemku nenechali odviezť.

Základy sa hĺbia do nezamŕzajúcej hĺbky, to je od 80 do 150 cm v závislosti na nadmorskej výške a pôdnych pomeroch lokality. Hĺbku základových pásov stanoví projektant alebo statik. Ak chcete nemrznúcu hĺbku znížiť, nezaobídete sa bez kvalitnej tepelnej izolácie základov.
Po vyhĺbení základov domu treba základové pásy vyliať betónom. Používajú sa ľahko spracovateľné betóny a dávno už neplatí, že je nutné do základového betónu pridať materiál ako kamene alebo železo, prípadne kvalitné kusy staršieho betónu z inej stavby. Kvalitne začistené škáry stačí len vyliať prostým betónom, kari sieťami neskôr spevníme až podkladný betón, rovnako tak využijeme oceľové armatúry iba pre kotvenie prvej rady nosného muriva zo strateného debnenia, ktorú budujeme na vyliatych základových pásoch. Ak predsa len do základového betónu použijete ďalší materiál, vyvarujte sa tehlám, ktoré vstrebávajú vodu a pri nízkych teplotách by mohli kvôli nasiaknuté vode zmrznúť, popraskať a vaše základy postupne zničiť.


Ešte pred vyliatím základových škár však musíme pripraviť prestupy pre siete. Predpokladá sa, že výkopy pre nich sú už pripravené a bude ideálne, ak ešte pred betónovaním siete na príslušných miestach aj vyvedieme, prípadne pripravíme chráničky. Samotný podkladný betón potom budujeme do už spomínanej prvej rady nosného muriva zo strateného debnenia a na zhutnený podklad s vrstvou štrku.

Pre ťažkú techniku je na stavbe vždy nutné vymedziť priestor. Dbať by sme mali aj na to, aby technika nepoškodila zbytočne veľkú plochu pozemku, preto si vystačíme aj s minibagrom a dopravu betónu na stavbu zaistí domiešavač s hydrulickou rukou, ktorý celú betónovanú plochu obslúži z jedného miesta. Pre ľahšiu a ťažkú techniku je nutné na stavbe presne vymedziť priestor k jej pohybu.

V minulosti sa základy domov budovali prevažne z prírodného materiálu, teda kameňa. Ich hlavnou nevýhodou však bola nízka pevnosť. Dnešným najpoužívanejším materiálom je betón. Pri stavbe základovej dosky patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele kvalita vybudované základovej škáry. V žiadnom prípade nesmie byť pred betónovaním zaliata vodou. Základovú škáru je potrebné chrániť  pred dažďom namrznutím, vrstva štrku prekrytá stavebnou fóliou je ideálnym riešením. Fóliu na štrku necháme betón tak nestráca vlhkosť a lepšie zreje.


Základové pásy sa zriaďujú pod nosnými zvislými konštrukciami domu. Pod  priečkami sa podkladný betón zväčša zosilní kari sieťou. Základy môžu mať premennú hĺbku a hrúbku podľa polohy v pôdoryse. Podkladový betón je vhodné za je vhodné začistiť cementovým mliekom pred položením hydroizolácie a a následnej nadmurovky. Pri betonáži je potrebné dodržiavať technologické predpisy, používať betón kvality predpísaným projektom.

Plošné betónové konštrukcie, ktoré nie sú zakryté, je potrebné udržiavať v určitom časovom období v stálej vlhkosti. Než teda betón vytvrdne, kropíme ho vodou, aby bola udržiavaná vlhkosť potrebná pre jeho tvrdnutie. Zvislé základové konštrukcie vykonávané nad terénom sa betónujú do vopred pripraveného debnenia, alebo sa zhotovia z betónových šalovacích tvárnic s dostatočnou výstužou oceľovými armatúrami.

Zrealizovanie základov je nákladnou časťou celej stavby. Cena sa  odvíja od geologických pomerov, členitosti stavby a svahovitosti terénu.

Tags: , , , ,

Category: Stavebníctvo

About the Author ()

Stránky poskytujúce informácie ktoré Vám pomôžu k lepšiemu bývaniu. Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.